Setoran Tahfidh Khosh edisi Kamis 5 April 2018 M

Setoran Surat Yasin
Edisi Kamis 5 April 2018:

1. Kheir : 1-83
2. Chusnul : 1-83
3. Fathoni :1-83
4. Faris :1-83
5. Habib :1-83
6. Hikam :1-83
7. Daffa : 1-10
8. Yusuf : 1-20
9. Kresna : 1-40
10. Yik Baqir :1-38
11. Vero : 1-83
12. Dayeen :1-83
13. Zakti : 1-83
14. Fuad :1-50
15. Fakhry :1-48
16. Alam : 1-10
17. Rommy :1-15
18. Reza : 1-12
19. Zein : 1-21
20.Moza :1-13
21. Aziz : 1-10

Setoran Surat Al Mulk
Edisi Kamis 5 April 2018:

1. Kheir : 1-30
2. Chusnul : 1-30
3. Fathoni :1-30
4. Faris :1-30
5. Habib :1-30
6. Hikam :1-30
7. Daffa : 1-6
8. Yusuf : 1-10
9. Kresna : 1-7
10. Yik Baqir :1-30
11. Vero : 1-30
12. Dayeen :1-30
13. Zakti : 1-30
14. Fuad :1-15
15. Fakhry :1-15
16. Alam : 1-4
17. Rommy :1-5
18. Reza : 1-4
19. Zein : 1-10
20.Moza :1-9
21. Aziz : 1-7

Setoran Surat Ad Dukhon
Edisi Kamis 5 April 2018:

1. Kheir : 1-59
2. Chusnul : 1-59
3. Fathoni :1-59
4. Faris :1-59
5. Habib :1-59
6. Hikam :1-59
7. Daffa : 1-5
8. Yusuf : 1-18
9. Kresna : 1-9
10. Yik Baqir :1-50
11. Vero : 1-59
12. Dayeen :1-50
13. Zakti : 1-59
14. Fuad :1-45
15. Fakhry :1-40
16. Alam : 1-5
17. Rommy :1-7
18. Reza : 1-6
19. Zein : 1-18
20.Moza :1-18
21. Aziz : 1-7

Setoran Surat Al Kahfi
Edisi Kamis 5 April 2018:

1. Kheir : 1-34
2. Chusnul : 1-40
3. Fathoni :1-110
4. Faris :1-50
5. Habib :1-110
6. Hikam :1-45
7. Daffa : 1-5
8. Yusuf : 1-20
9. Kresna : 1-20
10. Yik Baqir :1-40
11. Vero : 1-45
12. Dayeen :1-40
13. Zakti : 1-50
14. Fuad :1-15
15. Fakhry :1-15
16. Alam : 1-10
17. Rommy :1-10
18. Reza : 1-10
19. Zein : 1-15
20.Moza :1-15
21. Aziz : 1-5

Setoran surat Al Waqi’ah
Edisi Kamis 5 April 2018:

1. Kheir : 1-96
2. Chusnul : 1-96
3. Fathoni :1-96
4. Faris :1-96
5. Habib :1-96
6. Hikam :1-96
7. Daffa : 1-6
8. Yusuf : 1-76
9. Kresna : 1-50
10. Yik Baqir :1-96
11. Vero : 1-96
12. Dayeen :1-96
13. Zakti : 1-96
14. Fuad :1-50
15. Fakhry :1-76
16. Alam : 1-16
17. Rommy :1-16
18. Reza : 1-16
19. Zein : 1- 26
20.Moza :1-30
21. Aziz : 1-16