rokok membunuhmu…!!!

HUKUM ROKOK

Bahaya merokok sudah sering kita dengar. Bahkan di setiap bungkus rokok tertera peringatan mengenai penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan merokok. Tetapi anehnya, sering kita melihat ustadz-ustadz yang tidak mengindahkan bahaya itu dan dengan bebas merokok di hadapan umum. Di kalangan santri pun, fenomena merokok merupakan hal yang lumrah. Hal inilah yang sering dijadikan hujjah oleh orang-orang awam untuk merokok tanpa ragu. Sebenarnya bagaimanakah hukum rokok dilihat dari segi pandang syariat ?

Kami menjawab

Di kalangan ulama, hukum rokok telah menjadi hal yang kontroversial, sebab rokok memang merupakan hal baru yang tidak ditemukan di zaman Rasul saw, sehingga tidak ada nash shorih baik dari Al-Quran mau pun hadits mengenai hukumnya. Secara ringkas, khilaf ulama mengenai rokok adalah sebagai berikut(1) :

1. Boleh/mubah: Tidak ada dalil yang dengan jelas mengharamkannya dan mereka menganggap rokok tidak berbahaya bagi kesehatan serta bukan termasuk muskir (perkara yang memabukkan) atau mukhoddir (merusak pikiran).

2. Makruh: Tidak ada dalil yang dengan jelas mengharamkannya. Tetapi karena rokok menimbulkan bau yang tidak sedap baik dari asapnya mau pun dari mulut

mereka yang mengkonsumsinya, maka mereka menyamakannya dengan hukum mengkonsumsi bawang merah atau bawang putih mentah.

3. Wajib: Bagi mereka yang Jika tidak merokok dapat membahayakan jiwanya.

4. Sunnah: Jika dokter ahli yang dapat dipercaya merekomendasikannya sebagai obat bagi penyakit seseorang.

5. Haram: Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a.Para dokter telah sepakat bahwa rokok dapat membahayakan kesehatan. Mereka yang mengkonsumsinya beresiko terjangkit penyakit kanker, jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Ajaran Islam telah memerintahkan pemeluknya untuk meninggalkan segala yang membahayakan, sebagaimana firman Allah SWT :

           



0T“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (al-baqarah :195)

0TDan juga hadits Rasulullah 0Tsaw0T:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِ رَارَ

“Janganlah berbuat sesuatu yang membahayakan, dan jangan membalas dengan berbuat sesuatu yang membahayakan.” (HR Ibnu Majah, 2340)

b. Mengkonsumsi rokok juga bisa digolongkan sebagai tindakan isrof atau tabdzir (pemborosan) harta(2), karena tergolong membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan bahkan berbahaya bagi kesehatan. Pemborosan termasuk hal yang diharamkan, sebagaimana firman Allah :

         

         

 

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (al-Isra’ : 26-27)

c.Merokok dapat merubah mental dan watak pecandunya.

Uraian:

Pendapat pertama menyatakan bahwa merokok adalah mubah karena dianggap tidak membahayakan kesehatan. Para ahli

medis telah menyanggah hal ini dan bersepakat bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan, baik dalam jangka pendek mau pun jangka panjang

(3). Mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan menurut kesepakatan ulama adalah haram.

Pendapat kedua menyatakan bahwa merokok adalah makruh karena tidak ada dalil tegas yang mengharamkannya. Ini pun tersanggah dengan alasan di atas, karena semua yang membahayakan, hukumnya berubah menjadi haram. Bahkan wudhu yang wajib pun bisa menjadi haram jika orang yang berwudhu mengidap penyakit yang berbahaya jika terkena air.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa merokok adalah wajib apabila dapat membahayakan jiwa jika tidak dilakukan. Ini bukanlah hukum asal (hukum yang berlaku dalam keadaan normal) akan tetapi hukum aridhi yang baru bisa berlaku ketika keadaan tersebut benar-benar terjadi, dan bukan dalam keadaan normal. Oleh karena itu, kebolehan merokok tidak bisa digunakan sebagai dalil. Bahkan hukum memakan bangkai yang asalnya haram bisa berubah menjadi wajib bagi mereka yang kelaparan dan tidak menemukan makanan lain untuk mempertahankan hidupnya.

Pendapat keempat menyatakan kesunahan rokok jika dokter merekomendasikannya sebagai obat. Ini pun hukum aridhi yang tidak bisa dijadikan landasan dalam keadaan normal. Lagi pula pada kenyataannya para ahli medis telah sepakat mengenai bahaya merokok.

Pendapat terakhir menyatakan keharaman rokok. Pendapat ini menurut kami adalah yang paling tepat ditinjau dari segi dalil dan sikap lebih berhati-hati (ihtiyath). Pendapat ini juga sesuai dengan ruh Islam yang menjadikan kesehatan sebagai nikmat teramat mahal yang perlu dijaga, melarang pemborosan (isrof) dan selalu menganjurkan untuk menyalurkan harta kepada hal-hal yang bermanfaat. Allah swt berfirman:

         

          

   

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” “Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (al-baqarah: 215).

Oleh karena itu, alangkah indah dan eloknya jika setiap muslim sadar untuk meninggalkan kebiasaan merokok. Terlebih bagi kalangan ustadz, ulama dan tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat awam. Merokok termasuk perbuatan yang tidak

berguna. Bahkan dapat merugikan pelakunya, agama, dan harta. Rasulullah saw bersabda :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْ نِيهِ ، رواه الترمذي واحمد

“Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan segala yang tidak manfaat (dalam agama) baginya. “ (H.R. Tirmidzi dan Ahmad)

Namun sangatlah ironis bahwa ketika orang-orang di luar Islam mulai menyadari bahaya rokok dan berusaha untuk meninggalkannya, justru sebagian ulama muslim, orang-orang yang menjadi uswah / tauladan bagi umat membelanya mati-matian. Ini adalah contoh negatif yang mencoreng wajah Islam. Karena pembelaan ini, banyak orang awam yang dengan bebas merokok tanpa merasa bersalah dengan menjadikan perbuatan mereka sebagai hujjah. Bahkan banyak anak-anak yang belum baligh yang terjerumus dan dengan bebas mengisap rokok. Siapakah yang akan bertanggung-jawab di hadapan Allah nanti di Hari Kiamat ?

Al Habib Abdullah bin Umar as-Syathiri ra berkata :

تَسْتَحْسِنُ التُّنْبَاكَ فِي فِيْكَ # وَتَسْتَحْيِي بِأَنْ تَسْتَعْمِلَ الْمِسْوَاكَا

“Kamu menilai bagus rokok di mulutmu, namun kamu malu

menggunakan siwak.”

وَالشَّرْعُ ثُمَّ الطِّبُّ قَدْ نَهَاكَ عَنْ # ذَاكَ الْأَذَ ى وَبِفِعْلِ ذَا اَمَرَاكَا

“Padahal syariat dan medis benar-benar telah melarangmu

dari penyakit (rokok) itu, dan dengan menggunakan siwak

keduanya (syariat dan medis) menganjurkanmu.”

لَوْ كُنْتَ تَعْكِسُ فِي الْقَضِيَّةِ كَانَ اَوْ # لَى مِنْكَ لَكِنَّ اللَّعِيْنَ اَغْوَاكَا

“Jika kamu membalik kejadian di atas, maka lebih baik bagimu,

namun yang terkutuk (setan) telah menyesatkanmu.”

فَلَكَمْ اَضَعْتَ بِهِ نَفِيْسَ اْلمَالِ لَوْ # اَنْفَقْتَهُ يَا صَاحِ فِي اُخْرَاكَا

“Berapa banyak engkau hamburkan harta yang bernilai,

seandainya saja engkau sedekahkan wahai sahabatku untuk

kebahagiaan akhiratmu.”

 

 

kumpulan sholawat yg dibaca di MiM

🌷💐من أجمل الصلوات💐🌷
🌸على سيد السادات🌸

صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه وسلّم تسليما.

لقضاء جميع الحوائج
وتفريج الشدائد
يُوصى بالإكثار منها بعد الصلاة
الإبراهيمية المعروفة .

💎(الصلاة النارية)💎

اللهمَّ صلِّ صلاة كاملة وسلِّم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائجُ، وتُنال به الرغائبُ وحسنُ الخواتيم، ويُستسَقَى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك .

💦(الصلاة الطبية)💦

اللَّهُمَّ صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ، وعافية الابدان
وشفائها ، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلّم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله .

💐(صلاة الفاتح)💐

اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلِق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك
المستقيم وعلى آله وصحبه حقَّ قدره ومقداره العظيم .
صلاةً تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها مولى ونصير يا نعم المولى ويا نعم النصير
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله .

🌸(الصلاة المُنجية)🌸

اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاةً تُنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتُطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلّم.

🌴(صلاة الفرج)🌴

اللهم صلِّ وسلّم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبدٍ قلّت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرِّج عنّا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم.

💦(صلاة الشفاء)💦

اللهم صلِّ على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم .

💎(صلاة الأنوار)💎

اللَّهمَّ صلِّ على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله . آمين.

🌷(صلاة الفرج)🌷

اللهم صلِّ على سيدنا محمد الحبيب البشير الشفيع النذير الذي أخبر عن ربه الكريم بأن لله في كل نفس مائة ألف فرج قريب وسلم تسليما كثيرا.

😃(صلاة السرور) 😃

اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا .

💦(صلاة الإنقاذ للإمام النووي)💦

اللهم صلِّ وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تُحِلُّ بها عقدتي وتفرّج بها كربتي وتنقذني بها من رحلتي وتقيل بها عثرتي وتقضي بها حاجتي.

🌸(صلاة اللطف)🌸

اللهم صَلّ على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والأرضين عليه وأجرِ يامولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سرَّ جميل صنعك فيما آمله منك يا الله يا سميع يا قريب يا رب العالمين.

🌴(صلاة الفرج)🌴

اللهم صلِّ على سيدنا محمد بن عبدالله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرّجها الله .

🌴🌸🌴

💚دعواتكم لنا وللأمة المحمدية أجمعين 💚

IMG-20151113-WA0026

solusi Al-Qur’an

Mutiara Hikmah
Jum’at Ceria
1 Shofar 1437 H

“Antara Jika dan Maka”

💚MASALAH dan SOLUSINYA💙

1.Jika anda diuji dengan syahwat dan hawa nafsu, Maka periksalah sholat anda.

Al-Quran :

ﻓَﺨَﻠَﻒَ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِﻫِﻢْ ﺧَﻠْﻒٌ ﺃَﺿَﺎﻋُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓَ ﻭَﺍﺗَّﺒَﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺸَّﻬَﻮَﺍﺕِ ۖ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﻳَﻠْﻘَﻮْﻥَ ﻏَﻴًّﺎ“

“Maka datang sesudah mereka suatu keturunan yang mereka telah melalaikan sholat dan memperturutkan syahwat hawa nafsunya”
(QS. MARYAM 59)

2.Jika anda merasa keras hati, berperangai buruk , sial, sengsara dan tidak ada kemudahan, Maka periksalah hubunganmu dengan ibumu dan baktimu kepadanya

Al Qur’an :

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيا

“Dan (Dia jadikan aku) berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka”
(QS. Maryam: 32)

3.Jika anda merasa depresi, tertekan dan kesempitan dalam hidup , maka periksalah interaksimu dengan Al-Qur’an.

Al Qur’an :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku (Al-Qur’an- berdzikir), maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit”
(QS. Thaha: 124)

4.Jika anda merasa kurang tegar dan teguh di atas kebenaran dan gangguan kegelisahan, Maka periksalah bagaimana pelaksanaanmu terhadap nasehat yang engkau dengar.

Al Qur’an :

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً

“Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan (iman mereka)”
(QS. Annisa: 66)

والله يتولى الجميع برعايته

Monggo ngejuz 1
pasti manfaat.

Hakekat Hidup & Kehidupan

Mutiara Hikmah
Kamis 30 Muharrom 1437 H

“Hakekat Hidup & Kehidupan”

Alloh Ta’ala berfirman:

(وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)
[Surat Al-Ankabut 64]

Sahabat-sahabatku fillah….!!!

شهادة الميلاد .. ورقـــــة
شهادة التطعيم .. ورقــــة
شهادة النجاح .. ورقــــــة
شهادة التخرج .. ورقـــــة

… وتتوالى الأوراق ……
Akte kelahiran… adalah kertas.
Kartu imunisasi… kertas.
Piagam kelulusan… kertas.
Ijazah… juga kertas.

— semuanya hanya berupa kertas!! —

عقد الزواج .. ورقــــــــة
جواز السفر .. ورقــــــــة
وثيقة ملگــية البيت .. ورقة
حسن السلوك .. ورقـــــة
وصفة العلاج .. ورقــــــــة
الدعوة للمناسبات .. ورقــة
Akad nikah… kertas.
Paspor… kertas.
Surat kepemilikan rumah… juga kertas.
Resep dokter… kertas.
Undangan acara… kertas….fulus juga dari kertas.

حياتنا عباره عن ورق في ورق ..
تطويها الأيام .. وتمزقها .. ثم ترميها
Kehidupan kita layaknya kertas-kertas.
Seiring waktu berlaku, dirobek, kemudian dibuang, bahkan ada yg di bakar.

الدنيا كلها .. أوراق ..
Dunia itu semuanya terdiri dari kertas2.

فكم يحزن الإنسان .. لورقة
Berapa banyak orang bersedih karena “kertas-kertas” yang dimilikinya.

وكم يفرح .. لـــــــورقة .. ^^
Dan berapa banyak orang begitu bahagia dengan “kertas-kertas” yang dimilikinya.
لكن …
الورقه الوحيدة التي لايمكن للإنسان ان يراها هي :
ورقــــــــة شهادة الوفاة ..
Tetapi, ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat manusia selamanya, yaitu:
SURAT KEMATIAN.

فأعمل لها فإنها أهم ورقــة
Maka persiapkanlah untuk menghadapi kematian, karena itu adalah “KERTAS” terpenting.

قال: الامام علي بن ابي طالب :
Imam Ali bin Abi Thalib berkata:

أمران لا يدومان للمؤمن :
” شبابه وقوته ”
Dua hal yang tidak akan kekal dalam diri seorang mukmin: “masa mudanya dan kekuatannya.”

وأمران ينفعان كل مؤمن :
” حسن الخلق وسماحة النفس ”
Dan dua hal yang berguna untuk setiap mukmin: “akhlak yang mulia dan jiwa yang lapang”.

وأمران يرفعان شأن المؤمن :
” التواضع وقضاء حوائج الناس ”
Dan dua hal pula yang akan mengangkat derajat seorang mukmin: “sikap tawadlu’ (rendah hati) dan menolong kesulitan orang lain”.

وأمران يدفعان البلاء :
” الصدقة وصلة الأرحام ”
Dan dua hal pula yang menjadi penolak bala’: “sedekah dan silaturrohmi”

###

ثلاث مراحل مضحكة في الحياة…!!

١) سن المراهقة :
تملك الوقت + الطاقة
لكن ليس لديك المال
٢) مرحله العمل :
تملك المال + الطاقة
لكن ليس لديك الوقت
٣) مرحلة الشيب :
تملك المال + الوقت
لكن ليس لديك الطاقة
Ada tiga fase hidup yang tampak lucu:

1. Masa puber: anda punya waktu dan kekuatan tetapi tidak punya uang.

2. Masa bekerja: anda punya harta dan kekuatan, tetapi tidak punya waktu.

3. Masa tua: anda punya harta dan punya waktu, tetapi tidak punya kekuatan.

هذة هي الحياة …..
عندما تمنحك شيئا…
تسلب منك شيئا اخر ….
Inilah kehidupan, ketika kita mendapat sebuah karunia. Maka akan hilang karunia lainnya.

دائما تعتقد إن حياة الاخرين
هي افضل من حياتنا ..!!!
Anda selalu yakin bahwa kehidupan orang lain, selalu lebih baik dari kehidupan kita !!!

والاخرون يعتقدون إن حياتنا افضل ..
Dan orang lain pun meyakini, bahwa kehidupan kita lebih baik darinya.

كل ذلك لاننا نفقد شيئا مهما في حياتنا وهي :

. ( القناعه ) .
Hal itu dikarenakan kita melupakan hal terpenting dalam hidup kita, yaitu bersikap Qona’ah (mensyukuri apa yang kita miliki).

لو كان هناك محلات لبيع السعادة
لوجدت البشر يتھافتون عليھا ..
ويشترونھا بِأغلى الاثمان ..
لكنھم يجھلون ان الصلاة أغلى من كل شئ ..
Seandainya ada toko yang menjual kebahagiaan, anda akan melihat orang-orang akan berebut mendatanginya. Kemudian membelinya meskipun mahal harganya. Mereka melupakan bahwa kebahagiaan itu dengan menyempurnakan sholat…karena sholat lebih lebih berharga dari segala2 nya…

Monggo ngejuz 30

“Semoga & pasti bermanfaat”

آمين يا رب العالمين…

Hakekat Hidup & Kehidupan

Mutiara Hikmah

Kamis 30 Muharrom 1437 H

“Hakekat Hidup & Kehidupan”

Alloh Ta’ala berfirman:

(وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)

[Surat Al-Ankabut 64]

Sahabat-sahabatku fillah….!!!

شهادة الميلاد .. ورقـــــة

شهادة التطعيم .. ورقــــة

شهادة النجاح .. ورقــــــة

شهادة التخرج .. ورقـــــة

… وتتوالى الأوراق ……

Akte kelahiran… adalah kertas.

Kartu imunisasi… kertas.

Piagam kelulusan… kertas.

Ijazah… juga kertas.

— semuanya hanya berupa kertas!! —

عقد الزواج .. ورقــــــــة

جواز السفر .. ورقــــــــة

وثيقة ملگــية البيت .. ورقة

حسن السلوك .. ورقـــــة

وصفة العلاج .. ورقــــــــة

الدعوة للمناسبات .. ورقــة

Akad nikah… kertas.

Paspor… kertas.

Surat kepemilikan rumah… juga kertas.

Resep dokter… kertas.

Undangan acara…  kertas….fulus juga dari kertas.

حياتنا عباره عن ورق في ورق ..

تطويها الأيام .. وتمزقها .. ثم ترميها

Kehidupan kita layaknya kertas-kertas.

Seiring waktu berlaku, dirobek, kemudian dibuang, bahkan ada yg di bakar.

الدنيا كلها .. أوراق ..

Dunia itu semuanya terdiri dari kertas2.

فكم يحزن الإنسان .. لورقة

Berapa banyak orang bersedih karena “kertas-kertas” yang dimilikinya.

وكم يفرح .. لـــــــورقة .. ^^

Dan berapa banyak orang begitu bahagia dengan “kertas-kertas” yang dimilikinya.

لكن …

الورقة الوحيدة التي لايمكن للإنسان ان يراها هي :

ورقــــــــة شهادة الوفاة ..

Tetapi, ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat manusia selamanya, yaitu:

SURAT KEMATIAN.

فأعمل لها فإنها أهم ورقــة

Maka persiapkanlah untuk menghadapi kematian, karena itu adalah “KERTAS” terpenting.

قال: الامام علي بن ابي طالب :

Imam Ali bin Abi Thalib berkata:

أمران لا يدومان للمؤمن :

” شبابه وقوته ”

Dua hal yang tidak akan kekal dalam diri seorang mukmin: “masa mudanya dan kekuatannya.”

وأمران ينفعان كل مؤمن :

” حسن الخلق وسماحة النفس ”

Dan dua hal yang berguna untuk setiap mukmin: “akhlak yang mulia dan jiwa yang lapang”.

وأمران يرفعان شأن المؤمن :

” التواضع وقضاء حوائج الناس ”

Dan dua hal pula yang akan mengangkat derajat seorang mukmin: “sikap tawadlu’ (rendah hati) dan menolong kesulitan orang lain”.

وأمران يدفعان البلاء :

” الصدقة وصلة الأرحام ”

Dan dua hal pula yang menjadi penolak bala’: “sedekah dan silaturrohmi”

###

ثلاث مراحل مضحكة في الحياة…!!

١) سن المراهقة :

تملك الوقت + الطاقة

لكن ليس لديك المال

٢) مرحلة العمل :

تملك المال + الطاقة

لكن ليس لديك الوقت

٣) مرحلة الشيب :

تملك المال + الوقت

لكن ليس لديك الطاقة

Ada tiga fase hidup yang tampak lucu:

1. Masa puber: anda punya waktu dan kekuatan tetapi tidak punya uang.

2. Masa bekerja: anda punya harta dan kekuatan, tetapi tidak punya waktu.

3. Masa tua: anda punya harta dan punya waktu, tetapi tidak punya kekuatan.

هذة هي الحياة …..

عندما تمنحك شيئا…

تسلب منك شيئا اخر ….

Inilah kehidupan, ketika kita mendapat sebuah karunia. Maka akan hilang karunia lainnya.

دائما تعتقد إن حياة الاخرين

هي افضل من حياتنا ..!!!

Anda selalu yakin bahwa kehidupan orang lain, selalu lebih baik dari kehidupan kita !!!

والاخرون يعتقدون إن حياتنا افضل ..

Dan orang lain pun meyakini, bahwa kehidupan kita lebih baik darinya.

كل ذلك لاننا نفقد شيئا مهما في حياتنا وهي :

. ( القناعه ) .

Hal itu dikarenakan kita melupakan hal terpenting dalam hidup kita, yaitu bersikap Qona’ah (mensyukuri apa yang kita miliki).

لو كان هناك محلات لبيع السعادة

لوجدت البشر يتھافتون عليھا ..

ويشترونھا بِأغلى الاثمان ..

لكنھم يجھلون ان الصلاة أغلى من كل شئ ..

Seandainya ada toko yang menjual kebahagiaan, anda akan melihat orang-orang akan berebut mendatanginya. Kemudian membelinya meskipun mahal harganya. Mereka melupakan bahwa kebahagiaan itu dengan menyempurnakan sholat…karena sholat lebih lebih berharga dari segala2 nya…

Monggo ngejuz 30

“Semoga & pasti bermanfaat”

آمين يا رب العالمين…

Ayat-ayat Sukses

Judul tersebut disampaikan kemarin malam saat khuwaidimul ma’had ibnu mas’ud (MiM) Tulungagung “Ngaji Selosoan” di studio samara fm 96,2 Tulungagung tiap Selasa malam Rabu.

  • Exif_JPEG_420Ngaji Selosoan di samara fm Tulungagung tiap Selasa malam Rabu 29 Muharrom 1437 H

Do’a Tahajjud 2 yang dibaca di MiM

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْعَطَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي عِظَامِي اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِي نُورًا وَأَعْطِنِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ

Do’a tahajjud 1 di MiM

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ

رواه البخاري ٥٨٤٢

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyan saya mendengar Sulaiman bin Abu Muslim dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa; “Apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hendak bangun Tahajjud pada malam hari, beliau membaca: “ALAAHUMA LAKAL HAMDU, ANTA NUURUSSAMAWAATI WAL ARDH WAMAN FIIHINNA, WALAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUSSAWAATI WAL ARDH WAMAN FIIHINNA, WALAKAL HAMDU ANTAL HAQQU, WAWA’DUKA HAQQ, WAQAULUKA HAQQ, WALIQAA’UKA HAQQ, WALJANNATU HAQQ, WANNAARU HAQQ, WASSAA’ATU HAQQ, WANNABIYUUN HAQQ, WAMUHAMMADUN HAQQ. ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU WABIKA AAMANTU WAILAIKA TAWAKKALTU, WAILAIKA ANABTU, WABIKA KHAASHAMTU, WAILAIKA HAAKAMTU, FAHGHFIRLII MA QADDAMMTU WAMAA AKHKHARTU, WAMA ASRARTU WAMAA A’LANTU, ANTAL MUQADDIM WA ANTAL MU`AKHIR LAA-ILAAHA ILLAA ANTA -atau- LAA ILAAHA ILLA GHAIRUKA (Ya Allah, bagi-Mu lah segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi dan sesuatu yang berada di antara keduanya, bagiMu segala puji, Engkau adalah pemelihara langit dan bumi dan siapa saja yang menghuninya, Engkau adalah benar, dan janji-Mu benar, firman-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar, surga-Mu benar, neraka-Mu benar, kiamat benar, para nabi benar, dan Muhammad adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku menyandarkan diri, karena-Mu aku memusuhi, dan kepada-Mu aku meminta penghakiman, maka ampunilah bagiku apa yang telah aku perbuat dan apa yang belum aku lakukan, apa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan apa yang aku lakukan secara terang-terangan, Engkaulah Dzat Yang Maha terdahulu dan Engkaulah Dzat Yang Maha terakhir, tiada sesembahan yang hak selain Engkau atau tiada sesembahan selain Engkau.”

(HR. Al-Bukhory 5842)